Thứ Năm, 6 tháng 5, 2021

Đắk Nông: Dấu hỏi lớn đối với công trình nhiều tỷ lộ rõ nhiều sai phạm?

Dự án Hạ tầng Kỹ thuật thiết yếu Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xảy ra nhiều sự cố cũng như chất lượng công trình bị xuống cấp trầm trọng, và dù được yêu cầu khắc phục, xử lý trước ngày 30/4...

from Tin Tây Nguyên https://ift.tt/3f0Es2P
Bài viết được thu thập tự động bằng phần mềm từ trang tintaynguyen.com, với các từ khóa: tin tức Đắk Nông Gia Nghĩa, du lịch Đắk Nông Gia Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét