Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

Đắk Nông có 10 người ngoài Đảng ứng cử HĐND tỉnh

Tại Hội nghị hiệp thương lần 2 ngày 17/3, tỉnh Đắk Nông thống nhất lập danh sách sơ bộ 96 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026, trong đó có 54 nam, 42 nữ (21 người dân tộc...

from Tin Tây Nguyên https://ift.tt/3vyZnS6
Bài viết được thu thập tự động bằng phần mềm từ trang tintaynguyen.com, với các từ khóa: tin tức Đắk Nông Gia Nghĩa, du lịch Đắk Nông Gia Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét