Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

Đắk Nông: Bổ sung 24 dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đắk Nông, trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 24 dự án cần bổ sung vào danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì...

from Tin Tây Nguyên https://ift.tt/3sfeGgv
Bài viết được thu thập tự động bằng phần mềm từ trang tintaynguyen.com, với các từ khóa: tin tức Đắk Nông Gia Nghĩa, du lịch Đắk Nông Gia Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét