Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

Cần bảo vệ nghiêm ngặt rừng lưu vực sông Sê Rê Pốk

Sông Sê Rê Pốk có lưu vực trải rộng trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk và một phần tỉnh Đắk Nông. Sông chảy về phía tây bắc và đổ ra sông Mê Kông. Đây là con sống lớn nhất ở nam Tây Nguyên, có khả năng...

from Tin Tây Nguyên https://ift.tt/3qNOs4u
Bài viết được thu thập tự động bằng phần mềm từ trang tintaynguyen.com, với các từ khóa: tin tức Đắk Nông Gia Nghĩa, du lịch Đắk Nông Gia Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét