Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

Đắk Nông: Gần 2.000 ha rừng tự nhiên suy giảm, đề nghị chuyển cơ quan điều tra

UBND tỉnh Đắk Nông giao hơn 8.900 ha đất, rừng tự nhiên cho một công ty quản lý, sử dụng nhưng suốt 12 năm vẫn chưa có quyết định thuê đất, giao rừng chính thức. Hệ quả, hơn 1.900 ha rừng tự nhiên bị...

from Tin Tây Nguyên https://ift.tt/2KYyRP4
Bài viết được thu thập tự động bằng phần mềm từ trang tintaynguyen.com, với các từ khóa: tin tức Đắk Nông Gia Nghĩa, du lịch Đắk Nông Gia Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét