Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020

Đắk Nông: Phát hiện căn hầm chứa hài cốt liệt sỹ và di vật chiến tranh

Trên một số di vật còn có khắc tên chiến sỹ và quyết tâm của người lính như dòng chữ 'Giải phóng miền Nam' được khắc trên chiếc thìa kim loại, trên 1 bình tông đựng nước có khắc tên 'Đương'... The...

from Tin Tây Nguyên https://ift.tt/3jmRxE3
Bài viết được thu thập tự động bằng phần mềm từ trang tintaynguyen.com, với các từ khóa: tin tức Đắk Nông Gia Nghĩa, du lịch Đắk Nông Gia Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét