Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Đắk Nông: Chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân, tự vệ

Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV). Nhờ đó, số lượng, chất lượng đảng viên trong lực lượng DQQTV ngày càng nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Huyện biên giới Đắk Mil có một vị trí quan trọng trong phòng thủ chiến lược. Vì vậy, bên cạnh việc phát triển kinh tế – xã hội, địa phương tập trung củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Trong đó, với trách nhiệm của mình, Đảng ủy Quân sự huyện luôn coi công tác phát triển Đảng trong lực lượng DQTV là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

dak-nong-chu-trong-phat-trien-dang-trong-luc-luong-dan-quan-tu-ve

Lực lượng dân quân xã Thuận An (Đắk Mil) phối hợp với Đồn biên phòng 761 tuần tra bảo vệ biên giới

Thượng tá K’sớ Lành, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Đắk Mil cho biết: Khi tuyển chọn thanh niên vào DQTV, địa phương quan tâm đến chất lượng đầu vào, nhất là nhận thức chính trị, trình độ học vấn. Đồng thời, các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho lực lượng DQTV cũng thường xuyên được tổ chức. Do đó, hàng năm việc phát triển đảng viên trong DQTV luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Riêng từ đầu năm 2016 đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 16 đảng viên mới trong lực lượng DQTV. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV của huyện đạt 27% (dân quân đạt 18,7%, tự vệ đạt 56,7%). Toàn huyện có 8/10 chi bộ quân sự có cấp ủy.

Tương tự, nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng có những cách làm hay, sáng tạo để thực hiện hiệu quả công tác phát triển Đảng trong lực lượng DQTV. Theo đó, cùng với chăm lo củng cố, xây dựng lực lượng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng hợp lý, biên chế tinh gọn, chặt chẽ, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn chăm lo và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, làm tốt công tác phát hiện, lựa chọn nguồn. Trong đó, chú trọng tới cán bộ thôn đội trưởng, tiểu đội, trung đội trưởng và các trường hợp là nguồn bổ nhiệm các chức danh.

Cụ thể, giai đoạn 2010-2015, các đơn vị quân sự tham mưu cấp ủy các cấp kết nạp được 505 đảng viên trong lực lượng DQTV. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh đã phát triển được 51 đảng viên trong DQTV, với tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này đạt 21,6% (dân quân đạt 15% và tự vệ đạt 47,8%).

Hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có chi bộ quân sự; trong đó, có 50 chi bộ có cấp ủy. Nhiều địa phương có tỷ lệ chi bộ có cấp ủy cao như Cư Jút 8/8 chi bộ, Đắk Song 8/9 chi bộ, Tuy Đức 5/6 chi bộ… 100% chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn là đảng viên; trong đó có 56/71 người tham gia cấp ủy địa phương. Nhờ vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV được tăng cường toàn diện, góp phần xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Qua thực tế công tác, hầu hết đảng viên mới được kết nạp trong lực lượng DQTV đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu. Nhiều đồng chí phát triển thành đảng viên cốt cán của địa phương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên DQTV đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, lực lượng DQTV ở địa phương cũng là đội quân tiên phong tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống cháy rừng, gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, đội ngũ đảng viên DQTV còn tích cực vận động nhân dân từ bỏ những hủ tục lạc hậu, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực chung tay, góp sức xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế.

Công tác phát triển Đảng trong lực lượng DQTV được làm tốt đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội.

The post Đắk Nông: Chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân, tự vệ appeared first on Tin Tây Nguyên.from Tin Tây Nguyên http://ift.tt/2bFW0TD
Bài viết được thu thập tự động bằng phần mềm từ trang tintaynguyen.com, với các từ khóa: tin tức Đắk Nông Gia Nghĩa, du lịch Đắk Nông Gia Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét